VITAMED WEBÁRUHÁZ általános szerződési feltételei

1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A www.vitamed.hu internetes oldal - VITAMED WEBÁRUHÁZ- üzemeltetője a Vitamed Pharma Kft.

Székhely: Szeged, Dugonics u. 35. | Iroda címe: 1096 Budapest Vendel u. 7-9. fszt. 1. | Adószám: 13239440-2-06 | Cégjegyzékszám: 06-09-009134 | Vevőszolgálat telefonszáma: 06-1-29-909-29, e-mail címe: info.webaruhaz@vitamed.hu, a továbbiakban "Eladó".

2. Vásárolható termékek körének meghatározása

Az Eladó a fenti weboldalon megtalálható internetes katalógusában teszi közzé megrendelhető termékeit, és azoknak a megrendelés idején érvényes árát. A VITAMED WEBÁRUHÁZ -ban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon és feltételek szerint. Az Eladó telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést webes vásárlásként nem fogad el.

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi regisztrációs mezőt maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből adódó károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó a Vevő megrendelését a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton visszaigazolja.

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4. Vásárlás lépései

Tegye a megvásárolni kívánt tételeket a kosarába, majd kattintson a "vásárlás lezárása" gombra. Ezután válasszon átvételi módot, a "fizetési mód kiválasztása" gomb segítségével. Házhoz szállítás esetén töltse ki, ill. ellenőrizze a szállítási címet. Amennyiben más névre/címre kéri a számlát, azt is itt kell jeleznie. Rendszerünk a korábban megadott adatokat kínálja fel automatikusan. Az utolsó lapon összegezzük az Ön által választott termékeket, a fizetendő végösszeget, a szállítási határidőt, valamint az átvételi és fizetési módot. A "vásárlás lezárása" gombbal küldi el rendelését.

A csomagban minden esetben az Ön által megadott adatokkal számlát küldünk, melyen tételesen szerepelnek a rendelt termékek. Ha egy rendelésen belül bizonyos tételekről külön számlát kér, vagy bármilyen más jellegű, a megrendelt áruhoz kapcsolódó kérése van, azt feltétlenül jelezze az "egyéb megjegyzés" rovatban. Megrendeléséről rendszerünk automatikus visszaigazolást küld.

5. A termékek ára és a fizetés módja

A termékek aktuális bruttó árát a www.vitamed.hu honlapon található érvényes internetes termékkatalógus tartalmazza.

Megrendeléskor Ön a következő fizetési módozatok közül választhat:

  • Előzetes átutalás (számlaszám: 11600006-00000000-61011205); ebben az esetben az Eladó a megrendelés teljesítését, az áru összegyűjtését abban az esetben kezdi meg, ha az áru vételára és szállítási költsége (futár vagy posta) beérkezett az Eladó bankszámlájára. A vételárnak a szállításra váró rendelésben rögzített kiszállítási dátum előtt minimum 1 banki nappal az Eladó számláján meg kell jelennie. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetési módot választotta, akkor a termékek átvételének elmulasztása esetén a rendelés visszaigazolásában szereplő szállítási határidőt követően 5 banki napon keresztül az Eladó fenntartja számára a megrendelt árut.
  • Utánvét szállításkor (postai vagy futár): ebben az esetben a fizetés helye a Vevő által megjelölt szállítási cím, a fizetés módja pedig minden esetben készpénz. A fizetés az áru átvételével egyidejűleg történik.
  • Halasztott fizetési mód. Ezt csak az Eladó minősített partnerei, egyedi szerződéses feltételek alapján vehetik igénybe.

Az Eladó a VITAMED WEBÁRUHÁZ -ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja.

A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Megrendelőre.

6. A termékek átadása-átvétele

A kiválasztott és megrendelt termékeket a Vevő a visszaigazolásban jelzett és a Vevővel elektronikus úton egyeztetett időpontban és helyen veheti át. A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, ezek összege a megrendelt áru mennyisége és súlya továbbá a választott szállítási mód és a rendelés helyének függvényében változik.

Házhozszállítás

A VITAMED WEBÁRUHÁZ-ban megrendelt termékeket Magyarország egész területén házhoz szállítjuk.

A házhozszállítás 2 kg összsúly alatti megrendelésnél postai ajánlott levélként történik, 2 kg összsúly felett pedig postacsomagként. Ennek díja a mindenkor érvényes postai díjszabásnak megfelelő.

7. A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni.

A mennyiségi megvizsgálást a Vevő a termékek átvételekor köteles elvégezni. A termék átadását és átvételét követően előterjesztett mennyiségi és minőségi kifogásokat a felek semmisnek tekintik.

8. A rendelés lemondása, elállás joga

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: info.webaruhaz@vitamed.hu). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A Vevő a szerződéstől nyolc munkanapon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült valamennyi költséget.

Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, bontatlan termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

A távollévők között létrejött szerződések és az elállási jog részletes szabályait a 17/1999. Kormányrendelet tartalmazza, melyet a Felek a jelen szerződés kapcsán irányadónak tekintenek.

9. Jótállás

A jótállásra és a szavatosságra a Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető, a Vevő az internetes megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait a Vevőszolgálaton panaszként a 10. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

10. Felelősség

Az Eladó nem felelős semmilyen a VITAMED WEBÁRUHÁZ -hoz való csatlakozásból eredő kárért. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős VITAMED WEBÁRUHÁZ -hoz való kapcsolódásáért és VITAMED WEBÁRUHÁZ -ban történő vásárlásért.

11. Adatvédelem

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján jár el.

A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kifejezett tiltakozás hiányában az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni.

A Vevő tudomásul veszi, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását jogában áll bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését az info.webaruhaz@vitamed.hu címen.

12. Panaszügyintézés

Az 1997. (I.22.) Kormányrendelet alapján - amely az üzletek működését és a belkereskedelmi tevékenység folytatatását szabályozza- a Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti a Vevőszolgálat 06-1-29-909-29 telefonszámán keresztül, illetve személyesen is a Vevőszolgálatnál, 1096 Budapest, Vendel u. 7-9. fszt. 1. cím alatt. A szóbeli panaszt lehetőleg azonnal orvosolni kell.

Vevő a panasz írásbeli közlésére a Vevőszolgálaton található, hitelesített Vásárlók Könyvét használhatja, illetve megteheti azt a reklamacio@vitamed.hu e-mail cím alatt is.

13. Az Üzleti Feltételek elfogadása

A vásárló VITAMED WEBÁRUHÁZ -ban feladott valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti.

14. Egyéb

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon (www.vitamed.hu).

Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a vevő regisztrációját és vásárlását.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság ill. a Fővárosi Bíróság joghatóságát kötik ki.

Budapest, 2013.01.28.
Vitamed Pharma Kft.