Kapcsolódó anyagok

Kapcsolódó termékek

Vényköteles, csak állatorvosi rendelvényre
kiadható állatgyógyászati készítmény!

Megvásárlásával kapcsolatosan vegye fel cégünkkel a kapcsolatot.


Neocidol 600 EC A.U.V.

A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK, TOVÁBBÁ AMENNYIBEN ETTŐL ELTÉR, A GYÁRTÁSI TÉTELEK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS-GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME

 

Zagro Europe GmbH. (Rheinstrasse 1, D-79618 Rheinfelden, Germany)

A gyártási tételek felszabadításáért felelõs gyártók:

1 és 5 literes: Denka International B.V. (Hanzeweg 1. 3771 NG Barneweld, the Netherlands)

 

HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag: diazinon 600 g/liter

Segéd-, és vívőanyagok: szójaolaj, ricinusolaj-poliglikoléter, kalcium dodecil-fenil-szulfonát, dioctil fialát, aromás szénhidrogének elegye.

JAVALLATOK

rühatkák, juhpaklincsok, légylárvák, kullancsok, tetvek által okozott fertôzöttségének kezelésére és megelõzésére. Az állatok kezelésével egyidejûleg az állatok tartózkodási helyét és a berendezési tárgyakat is kezeltetni kell szakképzett személlyel.

CÉLÁLLAT FAJ

Juh

ADAGOLÁS

Alkalmazás módja: Permetezés, fürösztés. Kizárólag külső használatra!

FÜRDETÉS

juh

induló töménység

250 ppm (10 ml Neocidol 600 EC / 24 liter vízbe)

pótlás

750 ppm (1250 ml Neocidol 600 EC / 1000 liter vízbe)

Istállókezelés

5 liter permetlé / 100 m²-re 2,5% (200 ml Neocidol 600 EC / 5 liter vízbe)

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A kezelések idõpontja és gyakorisága függ a külsõ élõsködõk fejlõdési ciklusától, a környezet klimatikus viszonyaitól,

hõmérsékletétõl és a fertõzöttség mértékétõl. A rühös vagy rühgyanús állatokat, állományokat 7-10 napos idõközzel két ízben kell füröszteni. Az állomány minden tagját meg kell füröszteni. A fürösztésre lehetõleg száraz, meleg, napos idõt kell választani, hogy az állatok hamar meg tudjanak száradni. A kezelésre a reggeli órák a legalkalmasabbak. A folyamatos fürdetés során a fürösztõ emulzió fogy, pótolni szükséges, ha 10%-a elfogyott. Az állatokat kezelés elõtt itassuk meg, hogy ne igyanak a fürösztõ emulzióból. Rühös vagy rühgyanús juhok kezelését a legkedvezõbb nyírás után 4-6 hét múlva elvégezni,mert ekkor már rendelkeznek elegendõ vastagságú gyapjúréteggel, amely a hosszantartó védõhatás érdekében kellő mennyiségû (2-3 liter) permetezõ emulziót vesz fel. A fürdetést parlagon lévõ, nem gabonatermelõ területen kell végezni.A szerves foszforsav-észter hatóanyag megtapad a bõr felületén és oldódik a gyapjúzsírban, ezért hosszan tartó védőhatást fejt ki az ektoparazitákkal történő visszafertőződéssel szemben.

A fürösztéssel egyidejûleg az állatok tartózkodási helyét (istállót, karámot és a berendezési tárgyakat) is le kell permetezni,vagy le kell mosni 2,5%-os Neocidol emulzióval. Az istálló kezelésével szakképzett személyt kell megbízni, a kezelés csak üres helyiségben az állatok távollétében végezhetõ el. Az állatok csak a permetlé teljes megszáradása után engedhetők vissza az istállóba, karámba. Az állatok etetõ- és itatóedényeit újbóli használatbavétel elõtt alaposan ki kell mosni. A hígított készítményt 24 órán belül fel kell használni.

ELLENJAVALLATOK

A készítménnyel ló és nyúl nem kezelhető! A készítménnyel madár, baromfi és macska nem kezelhető!

Ne kezeljünk beteg, gyenge, kimerült és szomjas állatokat.

Szopós malacok, 3 hétnél fiatalabb bárányok és 6 hétnél fiatalabb borjak nem kezelhetők.

MELLÉKHATÁSOK

Nagymennyiségű fürösztő-oldat lenyelése esetén heveny szerves foszforsavészter típusú mérgezés fordulhat elő, tünetei nyálzás, izzadás, fibrilláris izomremegés, nehezített légzés, görcsök, pupillaszűkület.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

  • juh (ehető szövetek): 70 nap

Emberi fogyasztásra tejet termelő juhok a készítménnyel nem kezelhetők!

KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Az állatgyógyászati készítményt gyermekek elől gondosan el kell zárni!

A készítmény -10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten tárolható. A koncentrátum jól szellőztethető helyen, jól zárható helyiségben, az eredeti kiszerelésében, szárazon tartandó. Használat után a flakont, vagy üveget légmentesen le kell zárai. Fénytől, nedvességtől védve tartandó. Ne tegyük ki gőzhatásnak. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Lejárati idő a gyártástól számított 3 év. A koncentrátumot a felbontás után három hónapon belül fel kell használni. A hígított oldatot 24 órán belül fel kell használni.

KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS(EK)

Vemhesség idején történõ alkalmazás:

 

nem kezelhetõk.

A készítménnyel vemhes állatok nem kezelhetõk. A készítménnyel tejtermelõ juhok

Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók:

amelyek gátolják a kolinészteráz aktivitást – pl. levamisol, neosztigmin, karbamátok, pirantel és morantel –, mert növelik

a toxicitását. Azok a nem kívánatos, kedvezõtlen hatások, amelyeket az izomrelaxánsok deporalizáló hatása vált ki, fokozhatók

diazinonnal, ezért a szerves foszforsav-észterekkel történõ kezelés elõtt és után 10 nappal az ilyen készítmények

nem adhatók. Az észteráz-szintet csökkentõ gyógyszerkészítmények – pl. succinylcholin, fenotiazin, prokain és a neuromuszkuláris

támadáspontúak (érzéstelenítõk, magnézium ionok) – növelhetik a szerves foszforsav-észterek toxicitását.

A szerves foszforsav-észterek nem kombinálhatók olyan anyagokkal,

Túladagolás, tünetek, sürgõsségi intézkedések, antidotumok:

émelygés, erõs nyálzás, élénk bélmozgások, többszöri bélsárürítés, hányás, pupillaszûkület, nehezített légzés, nyugtalanság,

nyelési nehézségek, izomrángások, rángógörcsök. Ellenszere az atropin.

Túladagolás esetén az alábbi tünetek fordulhatnak elõ:

A kezelt állatokra vonatkozó különleges óvintézkedések:

A kezelést követõ három hónapon belül ne nyírjuk meg a juhokat. A szer madarakra, baromfira, méhekre, halakra és a vízi

élõlényekre mérgezõ! Egyidejûleg levamisol, karbamát vagy egyéb szerves foszforsav-észter hatóanyagú készítménnyel

az állatok nem kezelhetõk.

A négyhetesnél fiatalabb állatokat fokozott óvatossággal kezeljük.

Az állatok kezelését végzõ személyre vonatkozó különleges óvintézkedések:

készítmény szûk terápiás sávval rendelkezik. Háromhetesnél fiatalabb bárányok kezelésére nem alkalmazható. Az állatokat

a kezelés elõtt ne etessük meg. Az állatokat a fürösztés elõtt meg kell itatni. Vigyázzunk, hogy állatok ne igyanak a

fürösztõ emulzióból, vagy ne inhalálják azt. Mindig frissen készített fürösztõ emulziót alkalmazzunk. Az állatokat a fürösztés

elõtt és után az állatorvos alaposan figyelje meg, betegség vagy mérgezés gyanúja esetén vizsgálja meg.

Pontosan az elõírt dózist alkalmazza.

Az állatok kezelését végzõ személyekre vonatkozó munkavédelmi óvórendszabályok:

csak a felhasználására megfelelõen kioktatott, elõzetes orvosi vizsgálaton túljutott személyek alkalmazhatják. A

készítmény használata elõtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és az óvintézkedéseket. Bõrrel érintkezve és

lenyelve ártalmas, aspiráció esetén tüdõkárosodást okozhat. Szem- és bõrizgató hatású. Bõrrel érintkezve túlérzékenységet

okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). A fertilitást (fogamzóképességet és nemzõképességet) károsíthatja. A születendõ

gyermeket károsíthatja. Használat közben enni és inni nem szabad. Használat közben tilos a dohányzás. Ha az

anyag bõrre kerül, szappannal és vízzel bõven azonnal le kell mosni. Ha szembe jut, bõ vízzel azonnal ki kell mosni és

orvoshoz kell fordulni. Lenyelés esetén hánytatni tilos, azonnal orvoshoz kell fordulni, a tartályt és a címkét az orvosnak

meg kell mutatni. Megfelelõ vízálló védõruházatot (gumicsizma, PVC vagy gumikesztyû, szem- és arcvédõ, fejvédõ sapka,

védõruha, védõkötény) kell viselni. Füst-/permetképzõdés esetén légzésvédõ álarcot megfelelõ szûrõbetéttel ellátva

(ABEK-P3, standard EN 405) és védõruhát kell viselni. A permet kijuttatására használt készüléket alkalmazás után ki kell

mosni. Használat után kezet, arcot és hajat kell mosni. A szennyezõdött ruhát azonnal le kell venni és ki kell mosni.

A szennyezõdött ruhát azonnal le kell venni és ki kell mosni.

Rosszullét esetén a munkát azonnal abba kell hagyni és orvoshoz kell fordulni. A gyermekeket a fürösztés helyszínétõl és

a kezelt állatoktól távol kell tartani.

A FEL NEM HASZNÁLT KÉSZÍTMÉNY VAGY HULLADÉKÁNAK KEZELÉSÉRE, MEGSEMMISÍTÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK, (AMENNYIBEN SZÜKSÉGESEK)

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményekbõl származó hulladékanyagokat,

a kiürült csomagolóanyagot a veszélyes hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek megfelelõen

kell megsemmisíteni. A készítmény maradéka nem kerülhet folyó- és állóvizekbe, felszíni vízfolyásokba, valamint a

közcsatornákba. A fürösztõ oldat maradékát engedélyezett veszélyesanyag-szállítóval kell elszállíttatni.

A HASZNÁLATI UTASÍTÁS UTOLSÓ JÓVÁHAGYÁSÁNAK DÁTUMA

2011. február 24.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Rendelhetőség

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény. Kizárólag állatorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Kiszerelési egységek és (amennyiben a forgalomba hozatali engedélyben fel van tüntetve) bonthatóság

1 és 5 liter nagy sűrűségű polietilén florinált flakonban.